Ocena brak

Krew - Informacje ogólne

Autor /Felix Dodano /10.10.2011

KREW

Składniki krwi:

- części upostaciowane (erytrocyty, leukocyty, trombocyty)

- części nieupostaciowane (osocze - H2O, białka - np.: fibrynogen, immoglobuliny)

SUROWICA= OCOCZE - FIBRYNOGEN

(nie krzepnie, ale zawiera białka odpornościowe: immoglobuliny)

Wszystkie białka, z wyjątkiem gamma globulin (powstają w układzie krwionośnym), powstają w wątrobie. Rolą białek w organizmie jest:

- zabieranie jonów H+ na wypadek zakwaszenia organizmu:

- zabieranie jonów OH- na wypadek za bardzo zasadowego stanu:

- charakter amfoteryczny (buforowy)- utrzymanie stałego pH:

(bufory nieorganiczne: węglanowe, fosforanowe)

CZĘŚCI UPOSTACIOWANE:

Trombocyty (nie są to ciałka krwi tylko płytki krwi - części cytoplazmatyczne komórek)

- jest ich ok. 250 tys./mm3

- odpowiadają za i umożliwiają proces krzepnięcia krwi

- mają skłonność (niepożądaną) do łączenia się w zdrowych komórkach (powodują powstawanie zatorów)

- czas krzepnięcia krwi u człowieka to ok. 3-4 min., brak krzepnięcia krwi zwany jest hemofilią

- proces krzepnięcia krwi:

- reakcja naczyniowa: uszkodzone naczynie kurczy się - adhezja płytkowa (łączenie się trombocytów) - uszkodzone trombocyty wydzielają serotoninę (substancja to powoduje mocniejszy skurcz)

- mechanizm wewnątrznaczyniowy lub chemiczny: z uszkodzonych ścianek naczynia krwionośnego wydobywa się kolagen, który uaktywnia czynnik Hagemana (białko- składnik osocza, inicjuje on cały proces krzepnięcia krwi)

- katalizator (Ca2+, witamina K):

- kilkanaście różnych reakcji:

- protrombina (białko)

- trombina (charakter enzymatyczny)

- fibrynogen (rozpuszczalne białko włókniste)

- fibryna (nierozpuszczalna, oplata sklejone trombocyty tworząc skrzep)

Erytrocyty:

- jest ich ok. 4,5 mln/mm3 u kobiet i ok. 5-6 mln/mm3 u mężczyzn

- powstają w czerwonym szpiku kostnym w postaci komórek jądrzastych, w trakcie rozwoju dochodzi do zaniku organelli komórkowych i miejsce jądra (błona komórkowa, cytoplazma i mitochondria zostają) zajmuje hemoglobina

- krążą po organizmie ok. 130 dni, a rozpadaj się w wątrobie i śledzionie

- hemoglobina:

pierścienie pirolowe + Fe2+

=

HEM

w każdej hemoglobinie są 4 HEM'y:

HEM-----HEM

| | 1 cząsteczka hemoglobiny

HEM-----HEM

O2-HEM-----HEM-O2

| | 1 cz. oksyhemoglobiny

O2-HEM-----HEM-O2 (HbO2/HbO4/HbO8)

Hemoglobina łączy się z O2 gdy jest go bardzo dużo (w czasie tzw. wysokiego ciśnienia parcjalnego) oraz gdy środowisko jest kwaśne - takie warunki panują w płucach i ich bliskiej okolicy. Im dalej od płuc tym więcej jest HCO3 i mniejsze jest ciśnienie parcjalne, dlatego hemoglobina odłącza O2 i przyłącza CO2. Około 90% O2 jest przenoszone przez Hb i tylko niewielka ilość CO2 jest przenoszona przez nią (osocze ma za zadanie przenoszenie CO2, transportowany jest on w formie rozpuszczonej (HCO3)oraz w formie zwięzłej (anhydraza węglanowa).

- w wyniku rozkładu hemoglobiny otrzymujemy:

Hb

HEM

białko

Fe2+ biliwerdyna

bilirubina

barwnik żółci urobilina (barwnik moczu) sterkobilina(barwnik kału)

Leukocyty:

- ogólne właściwości leukocytów:

- komórki jądrowe (mają jądro), pojedyncze lub kilkuklapowe

- poruszają się poprzez ruch amebowaty oraz maja zdolność diapedezy (możliwość zmiany kształtu by wniknąć do innej tkanki)

- mają zdolność fagocytozy

- granularne:

- zasadochłonne - bazofile

- kwasochłonne - eozynofile

- obojętnochłonne - neutrofile

- ogólne właściwości:

- pojawiają się w stanach zapalnych (np.: tasiemce, owsiki)

- ich ilość jest wyznacznikiem czy jesteśmy uczuleniowcami

- efektem ich działaniastany ropne

- agranularne:

- limfocyty T

- grasiczozależne

- mają gładką powierzchnię

- długo żyjące (ok. 10 lat)

- mają tzw. pamięć immunologiczną ("zapisują" w swoim materiale genetycznym cechy wirusów)

- powstają w szpiku kostnym i układzie limfatycznym

- limfocyty B

- szpiko- lub bursozależne (torebka Fabrycjusza = Bursa Fabricii)

- posiadają kosmki

- żyją ok. 4 dni

- są odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną ciała (tworzą przeciwciała

- monocyty

- największe spośród krwinek

- największa zdolność fagocytozy i ruchu amebowatego

- jako jedyne (z leukocytów) mają jądro jednoczęściowe

leukocyty - obrona niespecyficzna (będą "zjadały" wszystko co napotkają)

lifocyty B - obrona specyficzna (wytwarzają konkretną substancję by zniszczyć konkretną rzecz).

Podobne prace

Do góry