Ocena brak

Krew

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Krew (sanguis, hema) jest tkanką płynną, nieprzezroczystą, barwy żywoczerwonej. W skład jej wchodzi płynne, prawie bezbarwne osocze krwi (plasma sanguinis; plasma = coś ukształtowanego) i tzw. elementy morfotyczne, tzn. komórki krwi i twory pochodzenia komórkowego1. Morfotyczne elementy krwi powstają w pierwszym miesiącu życia zarodkowego w ścianie pęcherzyka żółtkowego, w wyspach krwiotwórczych. Są to skupienia komórek mezenchymvT zwanych tu hemangioblastami, które różnicują się w dwu kierunkach: komórki wewnętrzne przekształcają się w pierwotne, macierzyste komór-lu krwi — hemocytoblasty, natomiast komórki ułożone obwodowo tworzą śródbłonkową wyściółkę naczyń krwionośnych. Większość he-mocytoblastów natychmiast po powstaniu wytwarza hemoglobinę i przekształca się w pierwotne ery t rob las ty. Komórki przestają się dzielić, zachowują jądro komórkowe, i takie postacie komórkowe nazywamy krwinkami czerwonymi pierwotnymi. Reszta pierwotnych komórek krwi pozostaje jako zasadochłonne hemocytoblasty. Podobne wyspy krwiotwórcze powstają także później w różnych innych miejscach mezenchymy zarodka, a ich komórki różnicują się na hemocytoblasty i śródbłonki naczyń. Dają więc początek zarówno elementom komórkowym krwi. jak i naczyniom krwionośnym. Proces ten zachodzi przejściowo również w zarodkowej wątrobie, nieco później rozpoczyna się i trwa do końca życia płodowego w śledzionie; w trzecim miesiącu rozpoczyna tę czynność szpik kostny, już jako narząd krwiotwórczy ostateczny.

Podobne prace

Do góry