Ocena brak

KRETA - inwazja 1941 r.

Autor /sknerus Dodano /25.02.2011

Grecka wyspa na Morzu Śródziem­nym, w maju 1941 r. stała się celem niemieckiej powietrzno-morskiej operacji desantowej („Merkur"), w której wzięły udział wchodzące w skład XI korpusu 7 dywizja spa­dochronowa i 5 dywizja górska (do­wódca korpusu gen. Kurt * Student), wsparte przez VIII korpus lotniczy dowodzony przez gen. Wolframa Richthofena (m.in. 430 samolotów bombowych i 190 myśliwskich). 20 maja po silnym bombardowaniu lotniczym Niemcy przeprowadzili desant powietrzny; do końca dnia 7 tys. żołnierzy wylądowało ze spadochronami lub w szybow­cach w najważniejszych punktach wyspy: na brzegach zatoki Suda i na lotniskach Maleme, Heraklion i Rethymon, które zdobyli następ­nego dnia.

W nocy z 21 na 22 maja do brzegów wyspy zbliżyły się dwie niemieckie eskadry inwazyjne, liczące po ok. 30 jednostek, ale zostały odparte przez okręty dwóch zespołów brytyjskiej Floty Aleksan­dryjskiej.

W bitwach morskich Niemcy stracili 4-5 tys. ludzi i cięż­ki sprzęt, ale samoloty bombowe zatopiły 3 niszczyciele brytyjskie i 2 krążowniki oraz uszkodziły kilka innych jednostek (w tym pancerniki Valiant i *Warspite), zmuszając okręty brytyjskie do wycofania się. Obrońcy Krety (ok. 41 tys. żołnie­rzy brytyjskich, australijskich, no­wozelandzkich i greckich ewakuo­wanych na wyspę z Grecji), po­zbawieni ciężkiego sprzętu, broni przeciwlotniczej i osłony powietrz­nej nie mogli stawić skutecznego oporu i w dniach od 28 maja do 1 czerwca 1941 r. zostali ewakuo­wani.

W czasie walk na Krecie straty alianckie wyniosły 4 tys. zabi­tych i rannych; Niemcy stracili 6553 zabitych i rannych oraz ok. 220 samolotów.

Podobne prace

Do góry