Ocena brak

Kręgosłup jako narząd ruchu

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Ruchomość poszczególnych kręgów w stosunku do siebie jest bardzo ograniczona; ograniczenie to powoduje głównie aparat więzadłowy. a zwłaszcza krążki między kręgowe, łączące kręgi. Mimo to nieznaczne ruchy 24 kręgów prawdziwych sumując się dają w wyniku bardzo znaczną ruchomość całego przedkrzy-żowego odcinka kręgosłupa w przeciwieństwie do nieruchomej kości krzyżowej. Znaczenie tej giętkości kręgosłupa poznajemy obserwując chorych ze sztywnym kręgosłupem, poruszają się oni z trudnością, jak gdyby ..kij połknęli".

Część przedkrzyżowa kręgosłupa stanowi łańcuch stawowy; ruchomość jego końca dolnego wskutek obciążenia zmniejsza się. moc i odporność wzrastają, odwrotnie niż końca górnego, który wraz ze zmniejszeniem się trzonów kręgów staje się coraz bardziej ruchomy i razem ze stawami głowy umożliwia swobodne i ruchome dźwiganie jej i balansowanie. Poszczególne odcinki kręgosłupa biorą w jego ruchach bardzo nierównomierny udział. Część piersiowa jest stosunkowo najmniej ruchoma zarówno z powodu swej budowry (np. długie i dachówkowato zachodzące na siebie wyrostki kolczyste), jak i ze względu na swój udział w budowie klatki piersiowej (żebra i mostek hamują ruchy). Największą rozległość osiągają ruchy części szyjnej dzięki małym wymiarom trzonów, a znacznej wysokości krążków międzykręgowych w stosunku do swych powierzchni. Również ruchomość części lędźwiowej jest znaczna mimo wielkich trzonów kręgów i dużej powierzchni krążków, a to z powodu bardzo znacznej ich wysokości. Sprężystość krążków bowiem jest wprost proporcjonalna do kwadratu ich wysokości i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich przekroju poprzecznego.

Zakres ruchów jest większy na zwłokach aniżeli u żywego człowieka i osobniczo wybitnie zmienny. Ruchy kręgosłupa są możliwe we wszystkich kierunkach i wykonuje je cały odcinek przedkrzyżowy kręgosłupa, jak również poszczególne jego odcinki samodzielnie. Odróżniamy następujące główne ruchy: ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej. ruchy zgięcia bocznego w płaszczyźnie czołowej, ruchy obrotowe i ruchy obwodzenia.

Podobne prace

Do góry