Ocena brak

Kręgosłup jako narząd podpory ciała

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

U człowieka w związku z jego pionową postawą kręgosłup, dźwigając całą górną część ciała, odgrywa pod tym względem znacznie większą rolę niż u pozostałych kręgowców. U człowieka każda część kręgosłupa tym więcej dźwiga, im niżej jest położona, i temu odpowiada stopniowo coraz bardziej wzrastająca masywność kręgów, o czym już wspominaliśmy .U zwierząt z poziomo ustawionym kręgosłupem kręgi lędźwiowe są tylko nieznacznie grubsze niż pozostałe; nawet u człekokształtnych z ich półprostą postawą są one tylko nieco masywniejsze.

Siła nośna kręgosłupa wynosi ok. 350 kg (Macalister). Najsłabszym miejscem jest jakoby piąty kręg piersiowy; z tego też powodu tutaj najczęściej występują boczne skrzywienia. Poza tym narażone są na niebezpieczeństwo miejsca, w których części bardziej ruchome graniczą z bardziej sztywnymi, a więc dolna część odcinka szyjnego kręgosłupa oraz przejście piersiowego odcinka kręgosłupa w lędźwiowy, tzw. talia.

Podobne prace

Do góry