Ocena brak

Kredyt w rachunku kredytowym

Autor /afro Dodano /24.03.2011

W szczególnych przypadkach przyznawany jest tzw. kredyt w rachunku kredytowym. Jest to kredyt obrotowy udzielany w specjalnie wydzielonym rachunku kredytowym na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Taki kredyt wymaga oddzielnych dyspozycji i przeksięgowań między rachunkiem bieżącym a rachunkiem kredytowym przedsiębiorstwa. Podstawowym celem kredytu w rachunku kredytowym jest ewidencja wykorzystania i spłaty kredytu przez bank.

Udzielany jest zazwyczaj podmiotom gospodarczym charakteryzującym się wysokim poziomem zdolności kredytowej. Najczęściej udziela się go jako kredytu docelowego, kredytu kasowego, kredytu na pokrycie wymagalnych zobowiązań, kredytu sezonowego lub kredytu w formie linii kredytowej. W ramach kredytu w rachunku kredytowym udziela się przede wszystkim kredytów płatniczych i kredytów rewolwingowych.

Podobne prace

Do góry