Ocena brak

KREDYT REFINANSOWY (KR)

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Oczywiste jest, że bank A pożyczy od banku B, bo ten Ma najmniejszy procent, więc odsetki do spłacenia też będą najmniejsze. Jeśli w obiegu jest za dużo pieniędzy NBP po prostu podnosi stopy procentowe, wtedy pozostałe banki idą w jego ślady. Tak działa ten mechanizm. Rynek sam reaguje na stopy procentowe. Bank niczego nie narzuca.

Nie ma charakteru instrumentu polityki pieniężnej, bo bank centralny nie zmusza banku komercyjnego do zaciągania kredytu, on go oferuje! Nie nakazuje również jaka ilość środków ma być wyprowadzona z banku. Dlatego jest instrumentem polityki pieniężnej POŚREDNIM!

W ust. nie został zdefiniowany, ale przyjmuje się, że jest to każdy kredyt udzielany bankom komercyjnym( szerokie znaczenie).

Jest udzielany w celu:

  • uzupełnienia zasobów pieniężnych gdy brakuje bankom pieniędzy z depozytów

  • realizacji postępowania naprawczego (ma mniejsze znaczenie)

Wysokość oprocentowania KR ustala RPP. Cena KR ma istotny wpływ na cenę kredytu udzielanego przez banki komercyjne. Przy udzielaniu kredytu NBP kieruje się zdolnością banku do jego spłaty wraz o odsetkami w umownych terminach spłaty.

KR może być udzielony;

  • do określonej kwoty w rachunku kredytu- bank komercyjny zawiera z NBP umowę kredytu na mocy której przyznaje mu określoną wysokość kredytu.

  • pod zastaw papierów wartościowych- tzw. kredyt lombardowy- daje bankom możliwość zaciągania kredytu na koniec dnia w banku centralnym; jest zabezpieczony papierami wartościowymi, a jego oprocentowanie wyznacza krańcowy koszt pozyskania pieniądza na rynku bankowym.

Podobnie funkcjonują lombardy. Papiery są przewartościowywane na rzecz NB, dopiero potem następuje wypłata gotówki. Te kredyty są udzielane zazwyczaj na 1 lub 2 dni.

KREDYT TECHNICZNY- jest zabezpieczoną, spłacaną w ciągu dnia operacyjnego formą pożyczki z banku centralnego. Nie jest uważany za instrument polityki pieniężnej, jednak stanowi ważny element systemu rozliczeniowego. Służy poprawie efektywności rozrachunków międzybankowych. W 2003r. NBP rozszerzył możliwość zabezpieczenia kredytu technicznego o obligacje skarbowe.

Podobne prace

Do góry