Ocena brak

Kredyt redyskontowy

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Kredyt redyskontowy - jest związany z odsprzedawaniem weksli banku centralnemu przez banki komercyjne. Bank centralny nie posiada możliwości przymusu, co do sprzedawanych weksli, ale:

  1. ustala cenę transakcji, stopa redyskontowa, jest zawsze niższa od lombardowej

  2. ustala dla banku komercyjnego kontyngenty redyskonta (okres, maksymalnej kwoty do jakiej może przedstawić weksel do redyskonta)

  3. tworzy wymogi na drodze rozporządzeń jakościowe jakie musi odpowiedni weksel posiadać.

Podobne prace

Do góry