Ocena brak

Kredyt lombardowy

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Kredyt lombardowy – jest udzielany bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy pod zastaw papierów wartościowych, z tej formy kredytu banki komercyjne korzystają w celu przezwyciężenia krótkookresowych braków płynności albo operacji otwartego rynku są dla nich nieopłacalne.

Papiery wartościowe:

  1.  
    • bony skarbowe

    • obligacje (wiarygodne)

Kredyt lombardowy może zostać udzielony do wysokości 80% wartości nominalnej papieru wartościowego. Korzystanie z tej formy powinno być sporadyczne, ponieważ image banku zostaje zachwiany, a to z tego powodu iż staje pod obserwacje, ponieważ musi mieć stałe braki płynności. Wysokość stopy to 17%,a dla redyskontowego 15,5%, przy czym redyskontowe są to operacje jednokierunkowe, bez możliwości odzyskania dobrych weksli.

 

 

 

 

Podobne prace

Do góry