Ocena brak

Kredyt inwestycyjny

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla przedsiębiorców poszukujących środków na dokonanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa. Taki rodzaj kredytu udzielany jest zazwyczaj na zakup nieruchomości, budowę nowych linii produkcyjnych, rozbudowę dotychczasowych linii produkcyjnych lub też zakup maszyn i urządzeń.

Dzięki kredytowi inwestycyjnemu możliwe jest ponadto sfinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych, takich jak: patenty, wzory, licencje, specjalistyczne oprogramowania, a także nabywanie akcji lub udziałów przedsiębiorstw lub inne długoterminowe papiery wartościowe. Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest udział własny przedsiębiorstwa w finansowaniu danego przedsięwzięcia.

Na ogół banki finansują do 80 proc. wartości netto inwestycji, a przy zakupie samochodów osobowych i ciężarowych - nawet do 90 proc. Finansowanie w niepełnej wysokości danego projektu lub przedsięwzięcia inwestycyjnego zmniejsza ryzyko kredytowe banku, ponieważ udział własny kredytobiorcy zwiększa jego zainteresowanie powodzeniem realizacji inwestycji. Kredyt inwestycyjny wykorzystywany jest w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy - jednorazowo lub np. w transzach, dostosowanych do terminarza realizacji inwestycji.

Podobne prace

Do góry