Ocena brak

Kreatywna rachunkowość

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011

Charakterystyka

''

Kreatywna rachunkowość to takie wykorzystanie zakresu wolności osób, które sporządzają sprawozdania finansowych, który wynika z braku odpowiednich wzorców, standardów, reguł i procedur, będących podstawą przy podejmowaniu decyzji dotyczących procesu tworzenia informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, a mianowicie uznawania, wyceny, ujawniania i prezentacji informacji.


''


Zjawiska w kreatywnej rachunkowości

''

Rachunkowość kreatywna może dotyczyć czterech grup zjawisk:

 • kreatywności, która jest pojmowana jako element twórczy wykorzystywany przy tworzeniu sprawozdań finansowych. Szczególnie uwzględniane jest to przy podejmowaniu decyzji co do wyboru sposobu liczenia, który pozwoli ująć w sprawozdaniu informacje jak najbardziej wiarygodne,
 • zastosowania takich technik aby dokonany pomiar był zgodny z interesem producenta informacji oraz unikania skutków regulacji, które obowiązują w rachunkowości,
 • uwzględnienia w sprawozdaniach finansowych takich pozycji, które nie podlegały wcześniej regulacjom, co niesie ze sobą zmiany w stosowanych praktykach pomiaru,
 • działań, które związane są z oszustwami np. nie ujmowanie w sprawozdaniach niektórych pozycji, prezentowanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Pierwsza grupa powyższych zagadnień związana jest z naturalną cechą pomiaru, ostatnia dotyczy zjawisk niezgodnych z prawem, czyli oszust księgowych, zatem jedynie grupy druga i trzecia powiązane są bezpośrednio z rachunkowością kreatywną.


''


Cele kreatywnej rachunkowości

''

Podstawowymi celami kreatywnej rachunkowości są:

 • zmniejszanie strat lub zwiększanie zysku,
 • manipulowanie wskaźnikami, które są używane podczas analizy finansowej,
 • przekonanie innych o swojej wiarygodności np. partnerów handlowych, pożyczkodawców, kredytodawców,
 • ukrywanie ryzyka finansowego,
 • sterowanie osiągnięciami menedżerów aby możliwe było osiąganie premii za wyniki,
 • unikanie negatywnych skutków które mogą wyniknąć z przeprowadzonej bezpośrednio lub pośrednio kontroli przez akcjonariuszy,
 • umożliwienie uzyskania kapitału, który w innym sposób byłby niedostępny.

''


''


Autor: Agnieszka Miszczyszyn
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry