Ocena brak

Krajowy Urząd Pracy

Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011

Prezes KUP jest centralnym organem adm państwowej podległym Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej. w zakres obowiązków w/w urzędu należą:

  • współtworzenia i realizacji polityki rynku pracy oraz wykorzystywania jej i tworzenia jej instrumentów

  • organizacji i funkcjonowania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy

  • planowania , organizacji i zarządzania systemem informatycznym w urzędach pracy

  • gospodarowania i kontroli wydatków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  • nadzór i kontrola nad realizacją zadań wynikających z przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

  • koordynacji współpracy z zagranicą orz podejmowanie prze obywateli Rp pracy za granicą i cudzoziemców w naszym kraju

  • koordynowania zadań z zakresu służby zastępczej i zadań wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu bezrobociu i zatrudnieniu.

Podobne prace

Do góry