Ocena brak

Kraje niemieckie i Austria w latach 1833 - 1846

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

Gospodarka krajów niemieckich: + lata 30 XIX wieku to początek w tym regionie rewolucji przemysłowej + 1827 – Alfred Krupp zakłada zakłady w Essen + rozwój żeglugi parowej i kolei żelaznych + industrializacji towarzyszył upadek rzemiosła + 1842 – powstanie w Pieszycach tkaczy płótna + 1839 – w Prusach zabroniono zatrudniać dzieci poniżej 9 lat.

Początki ruchu socjalistycznego w Niemczech: + przed 1830 poglądy o przebudowie społecznej szerzył Ludwik Gall + 1830 – emigranci niemieccy tworzą w Paryżu Niemiecki Związek Ludowy z Jakubem Venedey i Teodorem Schuster na czele + 1836 Schuster tworzy Związek Sprawiedliwych o tendencjach komunistycznych, po kilku latach Związek zanikł, ale ponowił działalność w Londynie + pierwszą niemiecką książkę komunistyczną napisał Wilhelm Weitling w 1838.

Sytuacja polityczna w Niemczech: + po 1833 wznowiono ostrą reakcję + Rosja miała bardzo dużo do powiedzenia w sprawach niemieckich + 1834 – liberałowie Karol van Rotteck i Fryderyk Dahlmann wydają „Staats-Lexikon” gdzie stwierdzają, że odsunięcie mas od prawa głosu jest słuszne + w sferze literatury romantycznej zaczął się kształtować nurt zwany Młodymi Niemcami, jego przedstawicielem był Ludwik Borne i Henryk Heine

+ w dziedzinie filozofii największym autorytetem cieszył się Jerzy Hegel, stworzył on system zwany heglizmem, głosił on, że państwo jest najwyższą formą ewolucji + zaczęła się też krytyka chrześcijaństwa, była ona głoszona przez Fryderyka Strauss i Ludwika Feuerbach

+ w 1840 na tron pruski wstąpił Fryderyk Wilhelm IV (1840-1861) + 1842 – zebranie delegatów prowincjonalnych sejmów stanowych dla narady budowy kolei żelaznej, wysunięto na nim postulat zwołania przedstawicielstwa ogólnokrajowego + 1847 – zwołanie wybranych przez sejmy stanowe delegatów, nowa instytucja zyskała nazwę sejmu zjednoczonego, był to pierwszy w dziejach Prus parlament.

Sytuacja polityczna w Austrii: + 1835 – 1848 rządy Ferdynanda I, był on niedorozwinięty umysłowo, dlatego w jego imieniu rządziła konferencja państwowa, złożona z arcyksięcia Ludwika, Metternicha i Franciszka Kolovrata, zwana ona była „rządem trzech starców” + starano się odgradzać Austrię od Europy, aby nie dotarły do niej tendencje wolnościowe, w owym okresie kraj ten zwany był „Chinami Europy” + dla sytuacji wewnętrznej groźne były ruchy wolnościowe Włochów, Polaków i Czechów + po 1830 zaczęła dojrzewać także opozycja na Węgrzech + w Austrii panowała jeszcze pańszczyzna.

Podobne prace

Do góry