Ocena brak

Kraje Beneluksu

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

Benelux (L'Union économique Bénélux) to łączna nazwa trzech państw: Belgii (Belgium), Holandii (Netherlands) oraz Luksemburga (Luxemburg). Jest to ekonomiczne porozumienie Holandii, Belgii i Luksemburga. W 1921 Belgia i Luksemburg podpisały umowę o wolnym handlu. W 1947 dołączyła do nich Holandia. W lutym 1958 wszystkie te kraje zawarły porozumienie o utworzeniu unii gospo-darczej, celnej i wolnym przepływie siły roboczej. Celem unii jest stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego. Główną siedzibą organów Beneluksu jest Bruksela.

Podobne prace

Do góry