Ocena brak

Krąg uprawnionych do odprawy pośmiertnej

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Dotyczy to również rencistów.

Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:

- małżonek (nie przysługuje w przypadku orzeczonej separacji)

- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci(rodzina zastępcza)

- rodzice, jeżeli prowadzili wspólne gospodarstwo z poszkodowanym, albo jeżeli wyrokiem sadu zostało ustalone prawo do alimentów z jego strony.

Podobne prace

Do góry