Ocena brak

KPA

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Akt normatywny, stanowiący zbiór przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji w związku z wydaniem decyzji administracyjnej i zaświadczeń, oraz zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i rozstrzyganie sporów o właściwość.

Podobne prace

Do góry