Ocena brak

Koziułka wielka

Autor /Ariel Dodano /31.01.2012

Wygląd: długość 4 cm, największy krajowy przedstawiciel muchówek długoczułkich. Między poszczególnymi gatunkami koziułek występują niewielkie różnice i dokładniejsze oznaczenie przynależności gatunkowej może być dokonane dopiero na podstawie budowy aparatów kopulacyjnych. Aparat gębowy, silnie wydłużony, przeznaczony jest do wysysania różnych soków, a nie krwi, więc strach, jaki niektórzy ludzie żywią przed tymi nieszkodliwymi owadami jest nieuzasadniony.  

Środowisko: wilgotne i podmokłe łąki, zarośla, ogrody, parki.

Występowanie: przeważająca część Europy.

Liczebność: pospolita i liczna.

Rozród: patrz koziułka warzywna. Lata niezdarnie. Aktywna o zmierzchu. Owady dorosłe spotyka się wczesnym latem, drugie pokolenie późnym latem i wczesną jesienią, podobnie jak w przypadku koziułki warzywnej. Oba te gatunki występują w tych samych środowiskach, różnią się jednak okresem lotu.

Pokarm: rośliny i ich butwiejące szczątki.

Podobne prace

Do góry