Ocena brak

Koszty zmienne

Autor /afro Dodano /24.03.2011

To kategoria kosztów wyrażona ze względu na sposób reagowania kosztów na zmiany wielkości produkcji. Kosztami zmiennymi są te elementy, których poziom może być przedstawiony jako rosnąca funkcja wielkości produkcji. Miarą stopnia reagowania poziomu kosztów na zmiany wielkości produkcji jest współczynnik elastyczności kosztów względem wielkości produkcji. Typowymi przykładami kosztów zmiennych są: koszty materiałów bezpośrednich, koszt robocizny bezpośredniej i koszt paliwa technologicznego. Zmiany poziomu kosztów mogą mieć różny charakter. Wyróżnia się cztery odmienne typy zmienności kosztów:

  • koszty zmienne proporcjonalnie,

  • koszty zmienne progresywnie,

  • koszty zmienne degresywnie,

  • koszty zmienne regresywnie.

Podobne prace

Do góry