Ocena brak

Koszty w długim okresie

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

  1. Korzyści skali (ekonomie skali) - występują, gdy koszty całkowite rosną wolniej niż rozmiary produkcji, krzywa długookresowego kosztu przeciętnego opada. Źródła korzyści skali:

  • technologiczne,

  • marketingowe,

  • finansowe.

  1. Niekorzyści skali (dyzekonomie skali) – oznaczają więcej niż proporcjonalny wzrost kosztu całkowitego przy wzroście produkcji. Krzywa długookresowych kosztów przeciętnych wzrasta. Źródła:

  1. Zewnętrzne korzyści skali – korzyści skali wynikające ze wzrostu całej gałęzi prowadzącej do obniżki kosztów działania poszczególnych przedsiębiorstw.

Podobne prace

Do góry