Ocena brak

Koszty uzyskania przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesienie w celu osiągnięcia przychodu. Ustawodawca wylicza jednak w sposób enumeratywny wydatki, których nie uważa za koszty uzyskania przychodu np. wydatki na nabycie gruntów, środków trwałych, na przebudowę modernizację środków trwałych, wydatków na spłatę pożyczek, darowizn, odszkodowań, grzywien, kar, odsetek za zwłokę.

Koszty uzyskania przychodów mogą być obliczane wg.:

  • zasad ogólnych, uwzględniających rzeczywiste koszty poniesienie przez podatnika i w przewidziany sposób udokumentowane,

  • sposobu ryczałtowego, np. koszty uzyskanych przychodów z tytułu stosunku pracy określa się w wysokości 0,25 % kwoty stanowiącej górną granicę przedziału skali podatkowej a więc kwoty 27 024 zł. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z kilku miejsc pracy, koszty te mogą być wyższe do 4,5 % ww. kwoty, w przypadku umowy zlecenia koszty uzyskania przychodów wynoszą 20 %. W przypadku, gdy podatnikami są twórcy umowy o dzieło, w tym przypadku koszty uzyskania przychodów wynoszą 50 %.

Podobne prace

Do góry