Ocena brak

Koszty produkcji

Autor /Ella Dodano /16.04.2011

 

Koszty stałe - koszty których wielkość w zasadzie nie zmienia się przy zmianie rozmiarów produkcji. Obejmuje te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Koszty zmienne - obejmują koszty zużytych surowców, materiałów, koszty ruchu maszyn i urządzeń oraz koszty robocizny bezpośredniej.

Koszty przeciętne - zmienne lub całkowite wynikają z podzielenia Kz lub Kc przez ogólne rozmiary produkcji Q.

Koszty krańcowe - określone są przyrostem kosztów całkowitych w stosunku do przyrostu produkcji.

Koszty całkowite - składają się więc z kosztów stałych i zmiennych. Jeżeli koszty całkowite podzielimy przez ilość produkcji otrzymamy koszt jednostkowy.

Podobne prace

Do góry