Ocena brak

KOSZTY PLANOWO - POSTULOWANE

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Każdy k.p.-p. wyrobu odzwierciedla przyjęte przy ustalaniu planu przeciętne normy zużycia, ceny i stawki, przewidywaną ilość i asortyment produkcji oraz rozłożenie jej na poszczególne kwartały. Ponieważ k.p.-p. jest oparty na pewnych przewidywaniach dotyczących przyjętego okresu, nie stanowi najlepszego wzorca do oceny kosztów rzeczywistych. Wynika to z faktu, że w k.p.-p. znajdują odbicie warunki średnie dla okresu planowanego, tymczasem normy zużycia na początku roku są najwyższe, a w ciągu roku na ogół są obniżane na skutek postępu technicznego lub organizacyjnego.

Stosując w takich warunkach k.p.-p., jako wzorzec służący do oceny kosztów rzeczywistych produkowanych wyrobów, można wyciągnąć niewłaściwe wnioski, np. że koszt rzeczywisty na początku roku jest nieprawidłowy (wyższy od kosztu planowanego). Dlatego do oceny kosztów rzeczywistych najbardziej nadaje się koszt jednostkowy ustalony w planie operatywnym (kwartalnym, miesięcznym). Plan ten bowiem jest najbardziej konkretny, zarówno jeśli chodzi o rozpoznanie procesu produkcji, jak i środków oraz warunków jego realizacji.

Przyjęcie za podstawę rachunku kosztów postulowanych k.p.-p. stanowiłoby istotne utrudnienie w emisji dokumentacji, która powinna odrębnie odzwierciedlać zużycie w granicach norm (standardów) oraz odchylenia od nich. Dlatego koszty te mogą być stosowane wyłącznie w wariancie rozliczeniowym rachunku kosztów wzorcowych.  

Podobne prace

Do góry