Ocena brak

KOSZTY MONOPOLIZACJI GOSPODARKI

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

1. Monopolista wytwarza mniejszą wielkość produkcji, 2. Produkty są sprzedawane po wyższych cenach, 3. Redystrybucja dochodów od konsumentów na rzecz monopolisty, 4. Nieefektywność wykorzystania zasobów która wynika z: a) niepełnego wykorzystania posiadanych czynników wytwórczych (utrzymywanie tzw. Rezerwowych mocy produkcyjnych – naturalna bariera ograniczająca dostęp konkurencji), b) monopolista nie dąży do minimalizacji kosztów produkcji jak ma to miejsce w warunkach konkurencji doskonałej w długim okresie czasu, 5. Koszty administracyjne (ustawodawstwo antymonopolowe urzędy do spraw kontroli działań monopoli, koszty postępowań sądowych), 6. Niekorzystne wpływy o charakterze politycznym.

Podobne prace

Do góry