Ocena brak

Koszty miejsc powstania

Autor /afro Dodano /24.03.2011

To koszty zgrupowane na podstawie danych o miejscu lub przyczynie ich poniesienia. Zgodnie ze specyfiką miejsc powstawania kosztów wyróżnia się koszty następujących przedsiębiorstwa i funkcji:

  1. koszty wydziałów podstawowych,

  2. koszty wydziałów pomocniczych,

  3. koszty ogólnego zarządu,

  4. koszty zakupu materiałów,

  5. koszt sprzedaży produktów.

Koszty wspólne dla kilku miejsc powstania rozlicza się na poszczególne miejsca, proporcjonalnie do wielkości charakteryzujących zużycie określonego czynnika przez poszczególne miejsca powstania.

Podobne prace

Do góry