Ocena brak

Koszty faktoringu

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z faktoringu, należy przeprowadzić dokładną kalkulację. Może się przecież okazać, że zysk z tytułu przyspieszonego otrzymania środków będzie mniejszy niż poniesione koszty związane z faktoringiem. Należy zwrócić uwagę, czy opłaty pobierane są przez faktora z góry (w chwili przelewu wierzytelności), czy z dołu (po spłacie wierzytelności przez dłużnika).

Przykład.

Spółka A zawarła umowę faktoringową z firmą B, która dotyczyła należności spółki na kwotę 200 000 zł. Należności te dotyczyły sprzedaży stołów dla firmy C, która to firma otrzymała kredyt kupiecki od spółki A na okres 3 miesięcy.Spółka A zapłaciła faktorowi prowizję w wysokości 2 proc. od wartości nominalnej przyjętych wierzytelności czyli 4000 zł. Dodatkowo A zapłaciła 10 000 zł za usługę faktoringową. Jako zabezpieczenie przed nieściągalnością faktor wstrzymał zapłatę 10 000 zł (rezerwa na należności nieściągalne), które A dostanie wówczas, gdy odbiorca ureguluje fakturę. Po potrąceniu w sumie 24 000 zł z kwoty 200 000 zł spółka otrzymała niejako „od ręki” 176 000 zł.Obliczenia:14 000 (zapłata z góry) x 100 proc. = 7,9 proc.176 000 (dostępne dla spółki) Koszt oprocentowania wynosi 7,9 proc. za 3 miesiące, a to już nie jest mało porównując

z kredytami bankowymi. Faktoring się opłaca, ale mimo wszystko warto przyglądać się tak obliczonym jak powyżej procentom.Niestety faktoring jest zwykle droższy od kredytu bankowego.

 

Należy zwrócić uwagę na to, że są trzy podmioty faktoringu, jednak umo­wa jest dwustronna; jej stronami są tyl­ko faktorant i faktor. Dochodzi do niej, gdy faktorant decyduje się na sprzedaż przysługującej mu wierzytelności, a fak­tor godzi się na jej kupno i zobowiązuje się do świadczenia dodatkowych usług na rzecz faktoranta. Przy czym dłużnik nie ma wpływu na dojście do skutku faktoringu. Należy oczywiście przestrze­gać jego praw, a mianowicie:

  • sytuacja dłużnika nie może się pogorszyć na skutek cesji wierzytelności,

- jeśli dłużnik w umowie z faktoran­tem zastrzegł, że wierzytelność nie mo­że być zbywana osobie trzeciej, nie mo­że dojść wówczas do zawarcia umowy.

Podobne prace

Do góry