Ocena brak

Koszt krańcowy i koszt przeciętny

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Koszty krańcowe – (MC) – jest to przyrost kosztów całkowitych spowodowanych wzrostem produkcji o jednostkę

Koszty przeciętne – (AC) - są to koszty poniesione na wyprodukowanie każdej jednostki produktu. Wyróżniamy trzy rodzaje kosztów przeciętnych:

Przeciętne koszty stałe (AFC) – pokazują jaki koszt stały został poniesiony na każdą wytworzoną jednostkę produktu.

Przeciętne koszty zmienne – (AVC) – pokazują jaka część kosztu zmiennego została poniesiona na otrzymanie jednostki produktu

Przeciętne koszty całkowite – (ATC) – pokazują jaka część całkowitych kosztów została poniesiona na każda jednostkę produktu

Podobne prace

Do góry