Ocena brak

Kostka boczna

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Kostka boczna (malleolus lateralis), poszerza się i grubieje, sięga bardziej ku dołowi od kostki przyśrodkowej i zakończony jest tępym wierzchołkiem, do którego przyczepia się więzadło piętowo-strzałkowe. Na stronie przyśrodkowej ma powierzchnię stawową (facies articularis malleoli) dla kości skokowej, a powyżej tej powierzchni przylega do wcięcia strzałkowego kości piszczelowej. Do brzegu przedniego przyczepia się więzadło piszczelo-wo-strzałkowe przednie, a poniżej więzadło skokowo-strzałkowe przednie. Na brzegu tylnym biegnie płytka bruzda (sulcus malleolaris*) dla ścięgien mięśnia strzałkowego długiego i krótkiego, a poza tym przyczepia się do niego więzadło piszczelowo-strzałkowe tylne (ryc. 369), przyśrodkowo zaś znajduje się dół kostki bocznej (fossa malleoli lateralis), gdzie przyczepia się więzadło skokowo-strzałkowe tylne.

Podobne prace

Do góry