Ocena brak

Kosmki jelitowe

Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013

Są strukturami typowymi dla jelita cienkiego, a funkcja ich związana jest głównie z resorpcją składników pokarmowych. Mają postać palczastych uwypukleń blaszki właściwej błony śluzowej wraz z leżącym na jej powierzchni nabłonkiem walcowatym.

W obrębie nabłonka występują przede wszystkim enterocyty i mnie liczne mukocyty. Kosmki są ułożone gęsto obok siebie, a ilość ich szacuje się na około 10 milionów. Zrąb kosmka tworzy tkanka łączna siateczkowata, która stanowi oparcie dla naczyń kosmka oraz komórek mięśniowych gładkich układających się wzdłuż długiej osi kosmka od podstawy do jego części szczytowej.

Miocyty odpowiedzialne są za ruchy kosmków. Szczególnie istotne znaczenie dla przepływu chłonki i krwi w naczyniach ma ich skracanie i wydłużanie, ponieważ kosmek działa w tym momencie jak pompa ułatwiająca przemieszczanie się płynów. W zrębie kosmka występują także miofibroblasty, które pomagają zmieniać średnicę naczyń kosmka.  

Podobne prace

Do góry