Ocena brak

KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Kuba (Antyle)

Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013

Razem z Puerto Rico miała swoiste dzieje. Do 1901 roku formalnie stanowiła ostatnią kolonię Hiszpanii,ale już wcześniej dostała się pod silne wpływy północnoamerykańskiego imperializmu, opanowana gospodarczo,a częściowo też politycznie. Ludność w 1861 roku stanowili: 8% Hiszpanie, 46% Kreole i44% niewolnicy, Murzyni. Od 1779 do 1887 roku sprowadzono milion niewolników. Duchowieństwodiecezjalne rekrutowało się prawie w całości z urodzonych na Kubie, ale nie wystarczało do pracy duszpasterskiej.

Walka o wyzwolenie została podjęta przez adwokata Carlosa Manuela de Céspedes. Wybuchła wkrótcepo liberalnej rewolucji w Hiszpanii, gdzie przyjęto (1868) prawo o wolności dzieci urodzonych z niewolników,natomiast adwokat Cespedes walczył o pełną wolność niewolników. Stany Zjednoczone swój gospodarczypodbój Kuby zaczęły (1880) od inwestycji w eksploatację cukru. Interweniowały podczas wojnyHiszpanii z Kubą i ją opanowały (1898-1902).

Kościół katolicki na Kubie miał w XVIII wieku swój największy rozkwit. Widać to na przykładzie duchowieństwa,które w 1817 roku liczyło 1044 kapłanów na 555 tysięcy wiernych, a w 1857 roku tylko438 na 939 tysięcy. Szkoły katolickie i instytuty społeczne były dostępne dla całej ludności, niezależnieod koloru skóry, ale nie zdołano wykorzystać talentów Murzynów, stali się więc poza Kościołem przywódcamiludu w walce o wyzwolenie. Spadek liczby kleru spowodował, że posługiwano się napływowymduchowieństwem hiszpańskim, które też w większości objęło wyższe urzędy kościelne. A że zwalczałoidee liberalne, utraciło wzięcie w wyższych warstwach społeczeństwa.

Umysłowość Kubańczyków silniej niż nauka Kościoła kształtował racjonalizm, a obok niego masoneria.Prosty lud trwał przy swoich katolickich świętościach, do których na pierwszym miejscu zaliczano sanktuariummaryjne w El Cobre. Według podania znaleziono tam niespodziewanie obraz Matki Bożej znapisem Jestem Najświętszą Panną od miłości bliźniego.

Walka o wyzwolenie (1868-1898) doprowadziła do oddalenia się narodu od Kościoła, bo uważano, żejego ideałem jest to, co hiszpańskie, a swój ideał widziano w tym, co amerykańskie. Wielki exodus Hiszpanów(1898), w tym także księży, wywołał jeszcze większy ich brak.

Konstytucja z 1901 roku wprowadzała rozdział Kościoła od państwa. Na jej podstawie wydano dalszeakty prawne: o całkowitej wolności wyznań, o obowiązkowych małżeństwach cywilnych, rozwodach,laicyzacji cmentarzy. W działalności Kościoła na początku wieku dwudziestego wielkie utrudnienie stanowiływalki polityczne. Od 1906 do 1920 roku Kuba trzykrotnie doznała interwencji wojskowej Stanów Zjednoczonych.

Podobne prace

Do góry