Ocena brak

Kości śródstopia

Autor /aby Dodano /04.01.2012

W skład śródstopia (metatarsus) wchodzi pięć kości (ossa metatarsa-lia); są to kości długie, niewielkich rozmiarów; na każdej z nich odróżnić możemy podstawę, zwróconą do kości stępu. trzon, mniej więcej trójścienny, i głowę z powierzchnią stawową dla bliższego paliczka. Tak samo jak kości śródręcza są one nieco wypukłe ku górze. Kość I śródstopia jest najkrótsza i znacznie grubsza od innych, II jest najdłuższa, następne stopniowo coraz krótsze.

Trzony kości śródstopia (corpora ossium metatarsalium) w przekroju poprzecznym są trójkątne; odróżniamy powierzchnię górną, skierowaną grzbietowo, powierzchnię przyśrodkową i boczną: te ostatnie łączą się wzdłuż krawędzi podeszwowej. W porównaniu do kości śródręcza są one dłuższe i bardziej wysmukłe. Po stronie podeszwowej trzonu znajduje się otwór odżywczy, który — podobnie jak na ręce — prowadzi do kanału odżywczego. biegnącego w kierunku dalszym na I kości, zaś w kierunku bliższym na kościach II—V.

Podobne prace

Do góry