Ocena brak

Kości przedramienia

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Kościec przedramienia jest utworzony przez dwie wysmukłe, lekko łukowato od siebie odgięte, długie kości: promieniową, leżącą po stronie kciuka, i łokciową, położoną po stronie małego palca. Kości te łączą się ruchomo, tak górnymi, jak i dolnymi swymi końcami i obejmują dość znaczną, wydłużoną elipsoidalną przestrzeń (spatium interosseum

antebrachii*), którą zamyka błona między kostna przedramienia (membra-na interossea antebrachii). W położeniu naturalnym obie kości nie leżą na tym samym poziomie: kość promieniowa u swego dolnego końca sięga niżej od kości łokciowej, u górnego — odwrotnie, kość łokciowa sięga wyżej od promieniowej; z obu tych kości łokciowa jest dłuższa od promieniowej.

Obie kości biegną albo mniej więcej równolegle do siebie i wtedy ręka swą powierzchnią dłoniową jest skierowana do przodu (położenie odwrócone ręki; odwracanie, supinatio; supino = obracać ku górze), albo kość promieniowa krzyżuje skośnie kość łokciową od przodu, a wtedy ręka swą powierzchnią dłoniową jest skierowana do tyłu (położenie nawrócone ręki; nawracanie, pronatio, pronus = zwrócony powierzchnią grzbietową do przodu). W położeniu pośrednim w przypadku opuszczonej kończyny powierzchnia dłoniowa jest zwrócona ku płaszczyźnie pośrodko-wej. W położeniu tym obie kości najbardziej oddalone są od siebie, przestrzeń międzykostna jest największa.

Położenie nawrócone ręki jest cechą odziedziczoną po naszych czworonożnych przodkach; w położenie to układa się ręka wtedy, gdy ramię swobodnie zwisa ku dołowi. Odwracanie ręki odbywa się pod wpływem działania mięśni odwracających i jest zdobyczą nowszą, odziedziczoną po niższych Naczelnych. Ramię i przedramię nie leżą w jednej prostej linii przy wyprostowanym stawie łokciowym, lecz tworzą kąt otwarty w kierunku promieniowym; kąt ten. tzw. całkowity kąt łokciowy, zwłaszcza dobrze widoczny w położeniu odwróconym ręki. wynosi przeciętnie 165—170". Jeżeli kąt jest mały. wtedy „fizjologiczne odwiedzenie przedramienia" występuje bardzo wyraźnie, możemy mówić o ramieniu koślawym (ramieniu X) (cubitus valgus), podobnie do nogi X. Kąt ten składa się z części ramiennej, zawartej między długą osią kości ramiennej a osią stawru łokciowego, i z części przedramiennej — między tą osią a osią długą kości łokciowej Oba te składniki całkowitego kąta łokciowego mogą być tej samej lub różnej wielkości i w zależności od tego przedramię zgięte w stawie łokciowym pokrywa ramię w widoku od przodu lub tyłu, czy też odchyla się w stronę przyśrodkową lub boczną.

Podobne prace

Do góry