Ocena brak

Kości klinowate

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Kości klinowate (ossa cuneiformia). Kości klinowate, w liczbie trzech, przyśrodkową, pośrednia i boczna, położone są do przodu od kości łódkowatej; jak nazwa wskazuje, są one kształtu klinowatego.

Kość klinowata przyśrodkową (os cuneiforme mediale) jest największa ze wszystkich trzech; podstawą klina skierowana jest podeszwowo, krawędzią — ku górze i bocznie. Położona jest ona po stronie przyśrodkowej stopy, między kością łódkowatą z tyłu a podstawą i kości śródstopia z przodu.

Podobne prace

Do góry