Ocena brak

Kości człowieka - Informacje ogólne

Autor /Felix Dodano /10.10.2011

Kręgosłup Kręgosłup zbudowany jest z 33 lub 34 kręgów:

-7 szyjnych(pierwszy-atlas, drugi-obrotnik)

-12 piersiowych

-5 lędźwiowych

-5 krzyżowych

-4-5 kości guzicznych (połączone ze sobą tworzą kość guziczną)

Klatka piersiowa Klatka piersiową tworzy:

-mostek

-12 par żeber( żebra prawdziwe w liczbie 7 par, łączą się bezpośrednio z mostkiem, spośród żeber rzekomych 3 łączą się bezpośrednio z mostkiem i tworzą łuk żebrowy, 2 to żebra wolna.)

-12 kręgów piersiowych

Kości czaszki

Kościec głowy - czaszka- składa się z dwóch części mianowicie z górnej i tylnej

czaszki mózgowej (mózgoczaszki) oraz z dolnej i przedniej - czaszki trzewnej trzewioczaszki). Pierwsza z nich jest puszką kostną osłaniającą mózgowie, druga składa się z licznych i zawiłych w budowie kości, otaczających początkowy odcinek dróg oddechowych i pokarmowych. Mieszczą się w niej narządy zmysłów oraz narząd żucia, służący do rozdrabniania pokarmu. W skład czaszki mózgowej wchodzi osiem kości: potyliczna, klinowa, czołowa, sitowa, dwie kości ciemieniowe i dwie skroniowe. Do czaszki trzewnej należy sześć kości parzystych: szczęka, kość jarzmowa, podniebienna. nosowa, łzowa, małżowina nosowa dolna i dwie kości nieparzyste: żuchwa i lemiesz. Do czaszki trzewnej zalicza się również kość gnykową.

Czaszka składa się z kości części mózgowej czaszki oraz z części trzewnej

czaszki.

Patrząc od przodu wyróżniamy następujące kości:

-czołową

-2 ciemieniowe

-potyliczna

(w czaszce noworodka i niemowlęcia kości złączone są za pomocą błony

włóknistej, zwanej ciemiączkiem, potem przemienia się ono w szwy)

-kość czołowa

-kość sitowa

-kość klinowa

-2 kości skroniowe

Kości części trzewnej czaszki

-2 kości nosowe

-2 kości łzowe

-2 kości podniebienia

-lemiesz

-szczęka

-żuchwa

Obręcze :

-Miednicowa: (miednica, powstała ze zrośnięcia się kości biodrowych, łonowych, kulszowych, kości ogonowej

-Obręcz barkowa

2łopatki, 2 obojczyki, mostek

Podobne prace

Do góry