Ocena brak

Korzenionóżki — Rhizopoda

Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013

Pełzak odmieniec Amoeba proteus Pallas, rodzina Amoebidae — pełzakowate. Osiąga dłufl gość 600—1000 (un. Żyje na dnie wód słodkich, gdzie żywi się bakteriami.

Pełzak promienisty IS Amoeba radiosa Du-jardin, rodzina Amoebidae §8 pełzakowate. Wytwarza długie nibynóżki (100 |un). Żyje na dnie wód stojących.

Pełzak błotny Pelomyxa palustris Greeff, rodzina Amoebidae — pełzakowate. Osiąga długość 750 [im do 3 mm. Żyje na dnie wód, gdzie porusza się za pomocą jednej szerokiej nibynóżki.

Euglypha ciliata Ehrb., rodzina Eugliphi-dae. Osiąga 60—100 (im. Żyje w wodach różnego typu (zwykle na dnie wśród resztek roślinnych), jak również w mchu i kwaśnych glebach.

Arcella vulgarisTLhib., rodzina Difflugiidae. Jest długości około 150 (im. Żyje w wodach różnego typu, przede wszystkim bogatych w substancje organiczne.

Actionphrys sol Ehrb., gromada Heliozoa —  słonecznice. Osiąga 40—50 xm długości. Żyje wśród roślin wód stojących.

Clathrulina elegans Cenk., gromada Heliozoa — słonecznice. Osiąga 40—60 cm długości.! Żyje głównie w potorfiach i w litoralu innych wód.

Do góry