Ocena brak

Korzeń śledziony

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Tak zwana szypuła albo korzeń śledziony w zasadzie odpowiada więzadłu przcponowo-śledzionowemu  łączącemu wnękę śledziony z tylną ścianą brzucha; zawiera on wielkie naczynia, tętnicę i żyłę śledzionową, podążające do wnęki narządu, naczynia chłonne oraz nerwy. Długość korzenia jest zmienna w zależności od długości ogona trzustki. Przeciętnie wynosi ona około 4 cm, ale może być nieco większa lub zwłaszcza mniejsza, a nawet kiedy śledziona zrasta się z torebką nerki, może jej zupełnie brakować.

Po przyjęciu pożywienia chodzenie lub bieganie pod wpływem ciężaru wypełnionego żołądka mogą powodować silniejsze wstrząsy śledziony, targając korzeniem oraz zawartymi w nim nerwami, i wywoływać bóle.

Z tylnej ściany torby sieciowej tylko ogon trzustki wnika do korzenia. Poza tym w korzeniu leżą drobne węzły chłonne oraz wszystkie do śledziony przynależne naczynia i nerwy, które biegną na górnym brzegu trzustki i wraz z jej ogonem już na jego powierzchni przedniej dochodzą do wnęki śledziony . Naczynia śledzionowe, które w korzeniu dzielą się na gałęzie końcowe, już tutaj kierują się rozbieżnie do wnęki, tak że wzdłuż całej wnęki wstępują do śledziony. Gałęzie boczne, t. i ż. żołądkowo--sieciowa lewa — z wnęki podążają do krzywizny większej żołądka przez więzadło żo-łądkowo-śledzionowe; poprzednio zaś mniejsze naczynia żołądkowe krótkie przez więzadło żołądkowo-przeponowe dochodzą do dna żołądka.

Jak z powyższego wynika, przy usuwaniu śledziony i podwiązywaniu korzenia wraz z jego naczyniami należy ostrożnie wypreparować ogon trzustki dla uniknięcia uszkodzenia go.

Podobne prace

Do góry