Ocena brak

Korzeń albo trzon płuca

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Korzeń albo trzon płuca (radix pulmonis) łączy serce oraz tchawicę z powierzchnią śródpiersiową płuca i utworzony jest przez te wszystkie twory, które wchodzą do wnęki płuca lub z niej wychodzą. Opłucna obejmująca korzeń płuca wraz z jej przedłużeniem ku dołowi — więzadłem płucnym, analogicznie do krezki jelita stanowi, jak już wspomniano, krezkę płuca (mesopneumoniutn), przejście opłucnej ściennej w opłucną płucną. Między przednią a tylną blaszką krezki w części dolnej, w obrębie więzadła płucnego, znajduje się nieznaczna tylko ilość tkanki łącznej, kilka żył oraz węzłów i naczyń chłonnych, podczas kiedy w górnej części krezki, w obrębie korzenia, znajdują się z każdej strony: 1) oskrzela, 2) t. płucna, 3) obie żż. płucne, górna i dolna, 4) gałęzie  i żż. oskrzelowe, 5) naczynia chłonne, 6) splot płucny (nerwowy) oraz otaczająca te twory tkanka łączna.

Korzeń płuca leży obustronnie na wysokości 5. 6 i 7 kręgu piersiowego; korzeń prawego płuca ku tyłowi od ż. głównej górnej i części prawego przedsionka serca oraz poniżej końcowego odcinka łuku ż. nieparzystej; trzon lewego płuca leży poniżej łuku aorty i do przodu od aorty zstępującej. Do przodu od korzenia obustronnie przebiega n. przeponowy, do tyłu n. Męciny.

Główne twory wchodzące w skład korzenia  układają się w obrębie wnęki po obu stronach w podobny sposób w kierunku od przodu do tyłu: najbardziej do przodu leży górna z obu żył płucnych, pośrodku t. płucna, najbardziej ku tyłowi oskrzele wraz z naczyniami oskrzelowymi. Układ różni się natomiast między stroną prawą i lewą w kierunku od góry ku dołowi. Po stronie prawej układają się: najwyżej oskrzele nadtętnicze, następnie t. płucna, po czym oskrzele podtętnicze i dolna ż. płucna. Po stronie lewej: t. płucna, oskrzele, dolna ż. płucna. Z obu żył płucnych górna leży obustronnie najbardziej do przodu, dolna obustronnie najniżej. Różnica między obu stronami polega na tym, że po stronie prawej występuje zwykle oskrzele nadtętnicze.

Podobne prace

Do góry