Ocena brak

Korupcja szkodzi finansom publicznym...

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Systematyczne studia nad wpływem korupcji na finanse publiczne wskazują na następujące zależności (Tanzi, Davoodi, 1997):

1. Korupcja zwiększa publiczne inwestycje, gdyż przekupni urzędnicy wysokiego szczebla szafują publicznym groszem;

2. Korupcja deformuje strukturę wydatków publicznych przesuwając środki mające podtrzymać bieżące operacje na nowe przedsięwzięcia;

3. Korupcja deformuje strukturę wydatków publicznych zabierając środki ze sfery edukacji i ochrony zdrowia gdyż są to dziedziny mało rentowne dla łapówkarzy;

4. Korupcja zmniejsza rentowność publicznych inwestycji;

5. Przekazywane w ukryciu łapówki stanowią nie ewidencjonowane przepływy pieniędzy zwolnione od podatku i obniżają dochody państwa.

- Dotkliwe również dla finansów publicznych jest zjawisko polegające na tym, że osoby mające odpowiednią władzę umożliwiają innym wyłudzanie pieniędzy publicznych, co powoduje wzrost wydatków prowadząc do zwiększenia deficytu lub podatków. Egzemplifikacją tego zjawiska w naszym kraju jest masowe rozdawnictwo zasiłków chorobowych, o ogromnej skali którego świadczy fakt, iż w 1998 r. wydatki z tego tytułu wzrosły o 41%. (Balcerowicz, 1999) Wszystkie wymienione wyżej konsekwencje korupcji przyczyniają się do powiększenia deficytu, który z kolei powoduje zwiększenie stóp procentowych i zwiększenie długu publicznego.

Podobne prace

Do góry