Ocena brak

Korupcja odstrasza zagranicznych inwestorów...

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Pogląd o ujemnym wpływie korupcji w danym kraju na wielkość inwestycji zagranicznych jest coraz mocniej potwierdzany przez dane empiryczne. Ilustratywnym tego przykładem są badania Wei (1997) bezpośrednich inwestycji dokonywanych w latach 1990-91 przez 14 krajów w 45 krajach goszczących potwierdzające, że korupcja redukuje wielkość zagranicznych inwestycji. Gdyby Meksyk obniżył poziom korupcji do poziomu Singapuru jego atrakcyjność w przyciąganiu zagranicznych inwestorów byłaby równa zmniejszeniu stopy podatkowej dla firm o 20 punkty procentowe.

- Relatywnie duża skłonność do inwestowania w tych krajach azjatyckich, które mają wysoki poziom korupcji nie przeczy negatywnej zależności między poziomem korupcji a wielkością inwestycji zagranicznych. Kraje te, w szczególności Chiny oferują znaczące podatkowe zachęty mające przyciągnąć międzynarodowe firmy. Analizy Wei wskazują, że gdyby zredukowały one poziom korupcji, nie musiałyby stosować zachęt, a poziom inwestycji byłby taki sam a nawet większy.

- Wysoki poziom korupcji może stać się powodem do ograniczenia bądź wstrzymania pomocy udzielanej przez międzynarodowe instytucje finansowe krajom które ubiegają się o pomoc tych instytucji. Dowodem na to jest zaprzestanie przez MFW udzielania pożyczek Kenii oraz zredukowanie zobowiązań Banku Światowego wobec Kenii i Nigerii. Obniżenie poziomu korupcji jest jednym z warunków stawianych przez obie te instytucje wobec Indonezji, szacuje się bowiem, że 20 do 30% pożyczek Banku Światowego dla tego kraju znikło w kieszeniach lokalnych osobistości i ich przyjaciół.

Podobne prace

Do góry