Ocena brak

KORSAK JULIAN

Autor /sciaga Dodano /29.02.2012

KORSAK JULIAN, ur. 13 II 1806 lub 1807 w Słonimiu, zm. 30 VIII 1855 w Nowogródku, syn Rajmunda, poeta, tłumacz. Studiował 1823-26 na Uniw. Wil., gdzie poznał Mickiewicza oraz zaprzyjaźnił się z A. Chodźką i A.E. Odyńcem (adresat części —> Listów z podróży), a nast. gospodarował w majątku rodzinnym w Słonimskiem (1826 i 1830 przebywał w Warszawie, 1829-30 w Petersburgu). Od 1823 zamieszczał w czasopismach (gł. w „Dzień. Wil." i „Dzień. Warsz,") wiersze oryginalne i tłum. (m. in. z Horacego, Schillera, Lamartine a), zebr. częściowo, wraz z późniejszymi elegiami, listami poet., anakreontykami i in. (m. in. Pielgrzym, Barkarola - spopularyzowane jako pieśni z muzyką Moniuszki) w Poezjach 1830 i 1836 i Nowych poezjach (t. 1-2 1840, m. in. przekł. Romea i Julii Szekspira). Poezja K. powstawała pod silnym wpływem Mickiewicza (przypisywano nawet Mickiewiczowi wiersze K. Dumanie do Laury, „Bibl. Pol." 1825, i Melodia irlandzka zMoo-ra, „Dzień. Warsz." 1828) i Byrona (m. in. poematy Bejram w Poezjach 1830 i Kamoens w szpitalu w Nowych poezjach oraz poemat dram. Twardowski czarnoksiężnik, tamże), którego K. tłumaczył (Więzień Czyllonu w Poezjach 1830, Lara 1833, Oblężenie Koryntu, „Bibl. Warsz." 1865). Najcenniejszym dziełem K. jest pierwszy pol. pełny przekł. Boskiej komedii Dantego (wyd. pośm. 1860).

Księga wierszy 1; Zbiór poetów 2.

PSB 14 (Z. Makowiecka); Sto lat 3 (J. Michalski); M. ZDZIECHOWSKI Bajronizm polski, w: Byron i jego wiek, t. 2, Kr. 1897.

Podobne prace

Do góry