Ocena brak

Korporatyzm a administracja publiczna

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

Typy realizacji łączących adm z grupami:

legalny charakter wzajemnych powiązań, wyznaczony normami proceduralnymi:

-KORPORATYZM- działalność ograniczonej liczby dobrze wyodrębnionych nie konkurujących ze sobą, funkcjonalnie wyspecjalizowanych grup, w których członkostwo jest obowiązkowe, wyposażonych w uprawnienia do reprezentowania określonych interesów. Np. centralne związkowe, organizacje pracodawców uczestniczące w podejmowaniu decyzji co do wysokości płac, podziału zysków

Czyli..

Wariant powiązań między adm, publ. a grupą interesów to korporatyzm, polega na tym, że liczba grup interesu dopuszczona do udziału w kształtowaniu biegu spraw publicznych jest nader ograniczona, a ich reprezentanci są na rozmaite sposoby włączani w struktury adm.publicz.

Istnieje rozróżnienie na korporatyzm społeczny = grupy interesu mają większy wpływ na bieg spraw publ. i korporatyzm państwowy = mniejszy wpływ..:)

Korporatyzm to koncepcje dotyczące przede wszystkim sposobów podejmowania decyzji w sferze gospodarki, udział organizacji pracodawców i adm.publ. w negocjacjach dot. Cen, płac i zysków w gospodarce.

Korporatyzm ma także związek z codziennością kształtowania biegu spraw publ.

Konsekwencje korpo:

- ograniczenie liczby partnerów dopuszczanych do udziału w procesach decyzyjnych = ograniczenie zasobów informacji sugestii jakie docierają do adm. Publicz.

( np.nie uczestniczą związki zawodowe)

Zalety :

-Współpraca org. publicznych z grupami interesu przyczynia się do legitymizacji i realizacji celów

-charakterystyczne dla korp hierarchiczne struktury grup interesów pozwalają na ich kontrolę

Korporatyzm staje się coraz trudniejszy do utrzymania bo

-trudności gospodarcze = grupy interesu nie są skłonne do ustępstw

-niechętnie rezygnują ze swoich roszczeń w zamian za kooptację

Podobne prace

Do góry