Ocena brak

Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Klasyczny podział rodzajów osób prawnych, podstawą rozróżnienia jest określenia tzw. Substratu osoby prawnej danego rodzaju. Substratem osób prawnych korporacyjnych są członkowie zaś fundacyjnego tzw. Zakład. Osoby prawne typu korporacyjnego – substratem są ludzie, funkcjonowanie takich osób prawnych opiera się na członkostwie w ich strukturach. Korporacja wykazuje 2 istotne cechy: członkowie takiej osoby prawnej wnoszą określone udziały lub płacą określone składki i tworzą majątek osoby prawnej stanowiące podstawę jej działalności, członkowie osoby prawnej mają określone uprawnienia organizacyjne i w związku z tym decydują o działalności osoby prawnej, celem działania takich osób prawnych mogą być ustalane równorzędnie jako cele gospodarcze tak samo jak i cele niegospodarcze.

DO KORPORACYJNYCH OSÓB PRANYCH NALEŻĄ:

= spółdzielnie

= spółki kapitałowe, z.oo, akcyjne

= stowarzyszenia

= związki międzygminne

Substratem osób prawnych typu fundacyjnego związanej z osobą prawną typu zakładowego, jest pewien celowo zorganizowany majątek. Nie występuje w niej instytucja członka, a jedynie fundator założyciel, który tworząc daną osobę prawną wyposaża je w majątek stanowiący podstawę jej bytu i działalności ustala jej cele, strukturę organizacyjną oraz sposób działania.

DO OSÓB PRAWNYCH TYPU ZAKŁADOWEGO NALEŻĄ:

= fundacje

= państwowe osoby prawne

= przedsiębiorstwa państwowe

= banki państwowe

= szkoły wyższe

W strukturze organizacyjnej zakładowej osoby prawnej, nie ma członków. Byt organizacyjny i prawny takiego podmiotu uzależniony jest od woli fundatora, założyciela. Fundator wyposaża tworzone osoby prawne w odpowiedni majątek, określa strukturę i wpływa na wybór organu, nakazuje cele działania. Fundacyjna osoba prawna, może prowadzić działalność o charakterze majątkowym lub nie majątkowym. Fundatorami mogą być osoby fizyczne, prawne i organy państwowe.

Podobne prace

Do góry