Ocena brak

Korporacje prawa publicznego jako podmioty samorządu

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Członkami jednostek samorządu terytorialnego są wszyscy mieszkańcy, każdy mieszkaniec Polski z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się jednocześnie członkiem trzech wspólnot samorządowych. Gmina, powiat i województwo stanowią terytorialna korporację samorządową ( korporację prawa publicznego ) składającą się z następujących elementów:

1) obszaru zajmowanego przez gminę, powiat lub województwo

2) mieszkańców tworzących wspólnotę samorządową ( w gminie i powiecie jest to wspólnota lokalna a w województwie regionalna )

3) władzy sprawowanej przez demokratycznie wybierane organy gminy, powiatu i województwa

4) jednostek organizacyjnych.

Podobne prace

Do góry