Ocena brak

Korona całkowita lana schodkowa

Autor /zenon80 Dodano /03.02.2014

Jest laną koroną charakteryzującą się gładkim przejściem powierzchni zewnętrznej w powierzchnię obwodową zęba, dzięki oparciu brzegu korony na schodku wypreparowanym w twardych tkankach zęba (ryc. 83). Jak wspomniano już wyżej pojęcie „schodek” odnosi się więc nie do korony, lecz do sposobu przygotowania kikuta zęba (ze schodkiem). Klasyczna korona Schródera jest koroną naddziąsłową. Ze względu na brak kontaktu z kieszonką dziąsłową korony tego typu mogą być stosowane w schorzeniach przyzębia, ale ponieważ nie spełniają wymogów estetyki mogą być osadzane tylko na zębach bocznych. Przeciwwskazaniem do ich stosowania jest też znaczna skłonność do próchnicy, ponieważ część przydziąsło-wa zęba nie jest pokryta koroną. Uwagi te odnoszą się do klasycznej korony Schródera, gdyż istniejące liczne jej modyfikacje, także ze schodkiem częściowo poddziąsłowym (na powierzchni wargowej) stwarzają szersze możliwości stosowania. Ponadto schodek niekoniecznie musi być formowany na całym przydziąsłowym obwodzie korony. Stosuje się też wersję wykonania schodka naddziąsłowego od podniebienia z bezschod-kowym przejściem na stronę wargową (a także odwrotnie).

Podobne prace

Do góry