Ocena brak

Korolewo

Autor /BorysS Dodano /08.05.2013

Wielopoziomowe stanowisko środkowo-i górnoplejstoceńskie w serii lessów na Ukrainie Za-karpackiej (dorzecze górnej Cisy). Najniższe poziomy z narzędziami otoczakowymi (VIII, VII) datowane są metodą TL na ok. 850 tys. lat temu, natomiast wyżej zalegające warstwy z przemysłami lewaluaskimi (VI--IV) na okres 360-150 tys. lat. Na uwagę zasługują też znaleziska z warstw la i II (50-44 tys. lat) z przemysłami o charakterze wczesnogómopaleolitycznym, rozwiniętymi na podłożu technologii lewaluaskiej.

Do góry