Ocena brak

Korekty metod oceny projektów

Autor /roman Dodano /25.03.2011

  • Uchylenie braku inflacji - korekty o inflację

  • Uchylenie założenia braku wpływu różnych okresów realizacji inwestycji na wycenę projektu - wycena projektów o nierównych okresach eksploatacji

Analiza inwestycji realizowanych w niejednakowych okresach wymaga rozważenia szeregu problemów związanych generalnie z ryzykiem zmiany podstawowych parametrów służących realnej ocenie głównie wzajemnie wykluczających się projektów inwestycyjnych.

Zmianie podlegają założenia ekonomiczne, jak i techniczne projektu. Stąd należy odpowiedzieć na pytanie o wielkość inflacji i jej wpływ na ceny sprzedaży i koszty eksploatacyjne w analizowanym okresie; pojawi się pytanie o malejącą w czasie efektywność dochodową projektów spowodowaną wkraczaniem na rynek konkurencji; uwzględniamy wpływ nowych technologii na nasz projekt itd.

Ponieważ wraz z wydłużaniem się okresu analizy rośnie błąd naszych szacunków, zaleca się ostrożne podejście do wyników obliczeń niezależnie od zastosowanej metody liczenia opłacalności projektu. Nieznaczne różnice w czasie trwania projektu są pomijalne i nie wymagają wprowadzenia dodatkowych obliczeń niwelujących różnice w czasie.

1. Metoda zastępowania łańcuchowego, wspólnego okresu eksploatacji (replacement chain, cammon life).

Metoda zastępowania łańcuchowego przypomina poszukiwanie najmniejszego wspólnego podzielnika dwóch liczb. Polega na znalezieniu najkrótszego okresu wspólnego dla analizowanych projektów. Np. jeżeli jeden projekt trwa 3 lata a drugi 6, to najkrótszym wspólnym okresem będzie 6 lat, co oznacza, że musimy odpowiednio skorygować (złożyć) projekt trwający 3 lata, aby móc go porównać z projektem 6-letnim.

2. Metoda równoważnej renty rocznej (EAA, equivalent annual annuity) Metoda EAA umożliwić ma ocenę projektów o różnych okresach eksploatacji. W odróżnieniu do metody zastępowania łańcuchowego interesujący jest nie tyle wspólny okres realizacji projektów co przeciętna roczna wartość jaką projekty przynoszą w okresie ich trwania. Projekt o większej wartości NPV będzie miał i wyższą wartość EAA.

Podobne prace

Do góry