Ocena brak

„KORDIAN” - WYMOWA POLITYCZNA UTWORU

Autor /jez Dodano /07.03.2011

Słowacki dokonuje tutaj rozrachunku z powstaniem listopadowym. W III akcie krytykuje sfery rządzące. Prezes - Julian Ursyn Niemcewicz boi się działania, hamuje zapał sprzysiężonych. Argumenty:

1. królobójstwo jest wbrew polskiej tradycji

2. obawa przed reakcją innych władców i konsekwencjami

3. odwołania do wiary zabraniającej zbrodni

4. honor nie dopuszcza do złamania przysięgi posłuszeństwa (nawet caru)

5. złamanie honoru rycerskiego walką ukrytą

Na niepowodzenie powstania miała też wpływ przesadna ostrożność przywódców, hamowanie przez nich zapału powstańców. Niedobra praca sejmu, nieudolność, kadra oficerska nie spełniająca wymagań, przesadnie rozsądna. Kordian to szlachcic rewolucjonista, nosił cechy ludzi z powstania. Swoją postawą i deklaracjami dowodzi niedojrzałości politycznej swojej i programu jakim jest szlachecki rewolucjonizm. Niedojrzałość polityczna Kordiana:

1. samotnictwo, działanie bez poparcia

2. chciał zabić cara

3. nie potrafił ocenić obiektywnie sytuacji

4. naiwny, jeden człowiek nie zniszczy całego aparatu władzy

5. brak politycznego programu

6. kierowanie się tylko emocjami

7. jego poetycka wrażliwość, górowanie emocji nad racjonalnym postępowaniem, skłonność do desperacji

8. brak zdystansowania się do działania

9. niezdolność do wyzwolenia się spod argumentów prezesa

10. słaba psychika

Odpowiedzialnością za klęskę powstania Słowacki obarcza także ideologię szlacheckiego rewolucjonizmu. Na przykładzie sceny z domu wariatów sugeruje, że jest on też urojeniem szaleńca.  

Do góry