Ocena brak

„Kordian” jako utwór polemiczny z „Dziadami” cz.III

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Idea winkelriedyzmu.

W Prologu występują 3 osoby. pierwszej osobie bliskie są poglądy które Mickiewicz wyłożył w „ Dziadach” cz.3 i „ Księgach Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego”. Przypominają one koncepcję mesjanistyczną akceptującą cirpienie, ofiarność i bierność Polaków. Z tymi poglądami polemizuje Druga i Trzecia osoba Prologu. W ich usta wkłada poeta swoją wykładnię walki o wolność. Oskarża Mickiewicza o usypianie narodu, o zniechęcanie go do czynnej walki, bowiem sam jest przekonany że tylko aktywna postawa całego narodu może przynieść Polsce wyzwolenie. Tę koncepcję rozwija w monologu Kordiana wygłoszonym na Mont Blanc.

Ten monolog jest wyraźną aluzją do monologu Konrada ( Wielka Improwizacja ) i widzenia księdza Piotra. Kordian mickiewiczowskiemu hasłu „Polska Chrystusem narodów” przeciwstawia hasło „Polska Winkelriedem nareodów”. W tym haśle zawarty jest nakaz poświęcenia się genialnej jednostki dla ogółu. To poświęcenie nie uwalnia Polaków od cczynnej walki. Winkelried swoją ofiarą dał swoim żołnierzom możliwość zwycięskiej walki z wrogiem. Przywołując z przeszłości bohatera demokratycznej Szwajcarii chciał poeta ukazać, że walka powinna być przeprowadzona pod hasłami równości i sprawiedliwości.

Krytyka mickiewiczowskiej koncepcji poety i poezji.

Ulubionym bohaterem romantyków był poeta. Poetami byli Konrad Wallenrod, Konrad, Halban i poetą jest Kordian. W „Konradzie Wallenrodzie” Mickiewicz obciążył poetę obowiązkiem czystości moralnej i przewodnictwa narodowi, a o poezji myślał jako o narzędziu kształtującym świadomość narodową. Słowacki ośmieszył ten pogląd. Źródłem słabości Kordiana jest jego osobowość poety. Jak każdy poeta jest przewrażliwiony rozbity wewnętrznie. Poezja nie pomaga w walce ale ją uniemożliwia. Przykładem tego są spiskowcy zebrani w katedrze św. Jana. Ci młodzi spiskowcy żyjący w świecie romantycznej fantazji podsycanej przez poezję są niezdolni do męskiego działania, do zabicia cara.

Do góry