Ocena brak

KORCZYC WŁADYSŁAW (1893-1966) - generał

Autor /lasuch Dodano /25.02.2011

Oficer od 1918 r. służący w Armii Czerwonej, w 1944 r. objął stano­wisko szefa sztabu Armii Polskiej w ZSRR. Od września do paździer­nika tego roku był szefem Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a od października do grudnia 1944 r. dowodził 1 armią WP. Od stycznia 1945 r. ponownie był szefem Szta­bu Głównego, a od 1950 r. jedno­cześnie wiceministrem obrony. W 1952 r. powrócił do Związku Radzieckiego.

Podobne prace

Do góry