Ocena brak

KORALOWE MORZE - bitwa 1942 r.

Autor /lasuch Dodano /25.02.2011

Pierwsza w historii wojen morskich bitwa, w której załogi walczących okrętów nie widziały się, i pierwszy ważniejszy bój lotniskowców ja­pońskich i amerykańskich. Na wio­snę 1942 r. dowództwo japońskie zdecydowało się zająć południowo-zachodnią część Nowej Gwinei (głównie Port Moresby) i wyspę Tulagi na Wyspach Salomona, co pozwoliłoby przejąć kontrolę nad Morzem Koralowym i dałoby dogodną pozycję strategiczną do dalszego ataku na Australię. Do­wódca operacji „MO" wiceadm. Shigeyoshi Inouye miał pod swoimi rozkazami ok. 70 jednostek, w tym dwa wielkie lotniskowce Zuikaku i *Shokaku, lekki lotniskowiec *Shoho i dziesięć ciężkich krążow­ników. Siły amerykańskie w rejonie Morza Koralowego, dowodzone przez kontradm. Franka J. Fletchera, liczyły lotniskowce *Lexington i *Yorktown, 10 krążowników ame­rykańskich i 2 australijskie oraz 22 niszczyciele.

Dowódca amerykań­skiej Floty Pacyfiku adm. Chester *Nimitz został ostrzeżony o japoń­skich zamiarach przez wywiady au­stralijski i amerykański, które do­starczyły rozszyfrowane depesze ja­pońskie, i mógł skoncentrować swoje siły na najbardziej korzyst­nych pozycjach. 4 maja samoloty torpedowe z lotniskowca Yorktown trzykrotnie atakowały japoński ze­spół inwazyjny dokonujący desantu na wyspę Tulagi i zatopiły 1 ni­szczyciel, 1 transportowiec, 2 jedno­stki patrolowe oraz uszkodziły kilka innych (adm. Nimitz uznał, że ten sukces nie był wart wystrzelonej amunicji).

6 maja zespół operacyjny (Task Force 17) wiceadm. Fletchera skierował się w stronę archipelagu Luizjadów, aby zagrodzić drogę japońskiemu konwojowi zmierza­jącemu w stronę Portu Moresby. Nad ranem 7 maja samoloty z ame­rykańskich lotniskowców zaatako­wały okręty osłaniające zespół in­wazyjny i zatopiły bombami i tor­pedami lekki lotniskowiec Shoho; był to pierwszy lotniskowiec zni­szczony w wojnie na Pacyfiku. W tym czasie japońskie samoloty z lotniskowców Zuikaku i Shokaku zatopiły duży zbiornikowiec Neosho i niszczyciel Sims, odesłane wcze­śniej z zespołu Fletchera. Bilans był zdecydowanie niekorzystny dla Ja­pończyków i wiceadm. Inouye zde­cydował się odłożyć desant na Port Moresby oraz wycofać swoje siły. 8 maja o godz 8.15 amerykańskie samoloty rozpoznawcze zlokalizo­wały zespół japońskich lotniskow­ców.

Po godz. 9.00 wyruszyły prze­ciwko nim 84 samoloty torpedowe, bombowe i myśliwskie z 2 ame­rykańskich lotniskowców, które w godzinach południowych odna­lazły i uszkodziły bombami lotni­skowiec Shokaku. W tym czasiejapońskie samoloty zaatakowały i uszkodziły lotniskowce Yorktowni Lexington; ten ostatni po ewakuo­waniu załogi został dobity torpeda­mi amerykańskiego niszczyciela.

Bitwa na Morzu Koralowym nie przyniosła decydującego rozstrzy­gnięcia, ale uniemożliwiła Japoń­czykom realizację planu „MO".

Podobne prace

Do góry