Ocena brak

Koralowce - Kolonie

Autor /Felix Dodano /10.10.2011

Kolonie powstają w wyniku rozmnażania płciowego i bezpłciowego, jednak rozmnażanie bezpłciowe, tzn. podział podłużny lub pączkowanie, przebiega znacznie szybciej niż płciowe, dzięki czemu możliwe jest szybkie krzewienie się i narastanie kolonii. Wchłanianie i przetwarzanie węglanu wapnia powoduje ciągłe przerabianie konstrukcji kolonii. Zwykle po pewnym czasie polip wytwarza nowe denko z przegrodami powyżej starego - jakby przesiadał się wyżej.

Kolonie przybierają cztery główne formy:

1.trawiasta-gdy kolonia ma kształt krzaczkowaty

2.płytkowa-gdy polipy górnego brzegu sa od siebie niezależne

3.zwarta-gdy polipy tworzą zwartą masę

4.meandrowa-gdy powierzchnia pokryta jest małymi kielichami.

Podobne prace

Do góry